Müşteri Hattı 05061617262
Boşanma Davaları
Boşanma Davaları

BOŞANMA DAVASI

Evliliklerinden memnun olmayıp, eski bekar hayatlarının harikalığını özleyen veya yeni evlilikler yapmak isteyen, varsa müşterek çocuklarının huzursuz bir aile ortamında yetişmesindense ayrı ebeveynler ile yetişmesinin daha sağlıklı olacağının farkında olan bilinçli ve tabii ki resmi evli kişiler bu arzularına ulaşmak için boşanma davası açmak zorundalardır. Boşanma davası açmak için ise bir boşanma davası dilekçesi hazırlanmalıdır. Boşanma dilekçesi; eşlerden herhangi birisi tarafından hazırlanabileceği gibi bir avukat tarafından da hazırlanabilir. Özellikle çocuklar, mal paylaşımı ve nafaka konularında atlanacak herhangi bir husus taraflara hak kaybı yaşatacağından, dilekçenin bu konularda bilgili bir avukat tarafından hazırlanması hayati önem arz etmektedir. Eşler mutabık oldukları bir protokol ile boşanabilecekleri gibi (anlaşmalı boşanma), tek taraflı açacakları dava ile de (çekişmeli boşanma) boşanabilirler. Bu açıdan boşanma davaları  anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılır.

 

 

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Boşanma dilekçesi, pek tabii boşanma davası açmak için gereken en önemli ve temel belgedir. Elinizde bir boşanma davası dilekçesi olmaksızın boşanma davası açmanız mümkün değildir. Bu dilekçenin tam ve eksiksiz yazılmış olması boşanma davasının sonucunu doğrudan etkilemektedir. Boşanma davasının kabul edilmesi için (aksi halde yargılama giderleri ve sair masraflar boşanma davası açan tarafın üzerinde kalmaktadır ve doğal olarak  boşanma amacına da ulaşılamamaktadır) boşanma  dilekçesinin, boşanmaya ilişkin tüm hukuki gerekçeleri ve dayanakları içermesi gerekir. Dilekçede boşanma sebepleri ve delilleri gösterilmeli,  çocukların velayetine ilişkin talepler açıklanmalı, nafaka talepleri belgeler ile desteklenmeli, dava devamı sürecinde hak kaybına uğranılmaması adına tedbir ve nafaka talep edilmeli, varsa nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri yazılmalıdır. Dilekçenin sonuç kısmında bütün talepler eksiksiz sıralanmalıdır.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Boşanma dava dilekçesi, boşanma sebeplerini, boşanmaya dair delilleri, varsa tedbir, velayet, nafaka, tazminat vb. konularındaki talepleri içerecek şekilde ve tabii ki kanuna uygun olarak yazılmalıdır. Gerekli kanuni şartları taşımayan dilekçeler istenilmeyen hukuki sonuçlara sebep olmaktadır. Boşanma davası dilekçesi aile mahkemesi kalemine ve aile mahkemesi adına dava dosyalarını teslim alan tevzi bürolarına verilmelidir. Eğer bulunduğunuz şehirde aile mahkemesi yoksa boşanma dilekçesi ve ekleri aile mahkemesi görevi gören asliye hukuk mahkemelerine verilmelidir.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Eşler, boşanma konusunda anlaşamazlarsa veya boşanma fikri ortak olmakla beraber velayet, nafaka, tazminat vb. konularda anlaşamazlarsa, kısacası ortada bir uyuşmazlık varsa eşlerin boşanmak için çekişmeli boşanma davası açmaları gerekir. Dolayısıyla, çekişmeli boşanma davası dilekçesinde taraflar neden boşanmak/boşanmamak istediklerini, buna ilişkin delillerini, varsa karşı tarafın kusurlu davranışlarını ve buna dair tazminat taleplerini, nafaka taleplerini, velayet konusundaki talep ve gerekçelerini vb. açık ve eksiksiz bir şekilde belirtmelidirler. Ayrıca taraflar iddialarını ispatlamak için ellerinde olan delilleri dava dilekçesine eklemeli ve varsa tanıklarını dava veyahut cevap dilekçesinde belirtmelidirler.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA  DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Taraflar arasında bir anlaşma imkan ve ihtimali bulunmadığında, eşler dönülmez akşamın ufkuna vardıklarında ve vakit çok geç olduğunda,  tek taraflı olarak verecekleri dilekçe ile çekişmeli boşanma davası açabilirler. Bu dilekçede; öncelikle boşanmaya neden olan olaylar, eşler arasındaki uyuşmazlıklar, deliller ve talepler açıkça yer almalıdır. Ancak dilekçenin bir dedikodu kazanına veya tatsız bir hikaye kitabına dönmesi engellenmeli ve sadece hukuki değeri bulunan olaylar açıklanmalıdır. Yazılacak olan dilekçenin avukat tarafından yazılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte dilekçenin bir avukat tarafından hazırlanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçecektir.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Eşler boşanma ve boşanmaya dair konularda anlaşmaya varmışlarsa, yani herhangi bir çekişme durumları yoksa, saygı çerçevesinde beraberliklerini noktalamak istiyorlarsa ve evlenmelerinin üzerinden 1 yıl da geçmişse, anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Eşler bütün konularda anlaşmaya vardığından bu davalar çekişmeli boşanma davalarına nispeten çok daha kısa sürmektedir. Taraflar bir protokol hazırlamalı, bu protokolde boşanmaya ilişkin bütün hususlarda nasıl anlaştıklarını açıklamalıdırlar. Eşler hazırlanan bu anlaşmalı boşanma protokolüne imza atarak boşanma davası dilekçesine eklemelidirler. Bu protokol eksiksiz hazırlanmalıdır. Bu sebeple uzman bir avukattan hukuki yardım alınması tarafların hak kaybına uğramalarının önüne geçecektir. Bu nedenle tarafların internet üzerinden buldukları matbu bir protokolü imzalamak sureti ile dava açmalarındansa, bir avukata danışarak bütün özel durumlarının belirtildiği  özenle hazırlanmış bir protokol ile dava açmaları  hak kaybına uğramamaları adına çok daha isabetli olacaktır. Taraflar evlilik başlangıcında düğünlerine ve sair konulara özen gösterdikleri gibi hukuki sonuçları hayatlarını etkileyecek olan boşanmalarına da özen göstermelidirler. Gelişigüzel evlenmedikleri gibi gelişigüzel boşanmamalılardır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi tarafların mutabık olduklarını ve boşanma taleplerini içeren kısa bir dilekçe olmakla, dilekçe ekinde anlaşmalı boşanma protokolünü ihtiva etmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde  taraflar müşterek çocuk velayeti, tazminat, malvarlığı rejimi, nafaka vb. hususlarda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Eşler mahkemeye el ele  başvurabilecekleri gibi ayrı ayrı da başvurabilirler. Daha önce de değindiğimiz gibi anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması hukuki bilgi gerektirdiği için; Protokoldeki bulunması gereken zorunlu bir hususun bulunmaması veya gerekli evrakların tamamlanmaması hallerinde, mahkeme tarafından işleme alınmama ve sürecin uzama ihtimalleriyle karşılaşılacaktır.