Müşteri Hattı 05061617262
Hukuki Danışmanlık

 Hukuki Danışmanlığa Neden İhtiyaç Duyulur?

Bilgi en büyük güçtür.

 Tam ihtiyaç duyduğunuz anda, hemen ulaşabildiğiniz ve sizi sonuca en doğru ve en hızlı şekilde götüren bilginin gücünü tartışmaya gerek var mı?

 Hukuk hayatın her anında ve her yerinde yer alır. Çünkü bizler bir hukuk düzeninin içerisinde yer almaktayız. Benim hukukla, mahkemeyle, avukatla ne işim olabilir demek mümkün değildir. Mutlaka ama mutlaka hukuksal bir olaya veya bir işleme öyle yada böyle taraf ya da tanık oluruz. Bunun aksinin gerçekleşmesi için ıssız bir adada tek başına yaşıyor olmanız gerekir.

 Maalesef toplumumuzda, Avukat kavramı  bir davanın tarafı olduğunuz zaman gündeme gelmektedir. Bu aynı zamanda kültürel ve medeniyet anlamda geri kalmış toplumların genel özelliğidir. Danışma kültürü, tüm ileri toplumların genel özelliğidir. Aslında asırlarca kıtalara hükmetmiş atalarımız bu danışma kültürünü çok iyi kullanmışlar ve tavsiye etmişlerdir. “Bin bilsen de, bir bilene sor” atasözü bizlere ait değil midir?

 Dişimizin ağrısından artık duramayacak hale geldikten sonra dişçiye gideriz. Hasta olup yataktan çıkamaz hale gelmeden doktora gitmek istemeyiz. Aynı şey haklarımız için de geçerli, Her şey kötü bir noktaya geldiği zaman gideriz Avukata…

 Ama bazen en zor ve karmaşık sonuçların önünü basit bir kaç tedbirle almak mümkündür. Yine karşılaştığınız bir hukuki problemi bazen çok basit bir kaç prosedür ile çözmek ve gidermek mümkündür. İşte bunun için Hukuk Danışmanından yani bir Avukatın Hukuki Danışmanlığından yararlanmak gerekmektedir.

 Hukuki Danışmanlık Nedir?

 Kişilerin karşılaştığı her türlü hukuki işlemlerinde veya maruz kaldıkları hukuk ihlallerinde; konusunda uzman, tecrübeli ve pratik (uygulama) bilgisi mevcut bir avukatın sunduğu, olay ya da durumun analizi, tespit ve teşhisi, olası sonuçlar ve alternatif çözümler ile alınması gereken önlemler konusunda doğru bilgilere ulaştırılması, bu amaçla gerekli hukuksal işlemlerin gerçekleştirilmesi hizmetleri şeklinde tanımlayabiliriz.

 Bu tanımdan yola çıkarak şu hususları söyleyebiliriz.

 Hukuki danışmanlık kişilerin karşılaşması muhtemel mağduriyetleri önleyici bir hizmettir.

 Hukuki danışmanlık ile kişiler, sorunlarıyla ilgili doğru bilgilere ve alternatif çözümlere ulaşabilmektedir.

 Hukuki danışmanlık ile kişiler, girişeceği hukuki işlemler ve karşılaştığı hukuki ihtilafların olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

 Hukuki Danışmanlık ile kişiler, ileride karşılaşılabilecek olası sonuçlar analiz ve tespit edildikten sonra gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilmektedir.

 Hukuki Danışmanlık en etkili ve en ucuz hukuksal hizmettir.

 Hukuki Danışmanlık Hizmetimiz:

 Hukuk Büromuzun hizmet alanlarından bir tanesi “Hukuki Danışmanlık” hizmetidir. Müvekkillerimize önleyici ve koruyucu nitelikte hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 Müvekkillerimizin mevcut ya da muhtemel hukuki sorun ve uyuşmazlıklarını analiz, tespit ve teşhis ederek her bir müvekkiline özel çözümler üretmektedir. Bu şekilde henüz uyuşmazlık doğmadan çözümler üretebilmekte ve kaçınılmaz bir duruma karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda tarafımızca yönlendirilmektedir.

 Üstelik Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz için mesafeler veya zaman engeli bulunmamaktadır. İletişim kanallarımızdan herhangi birisiyle tarafımıza ulaşılması halinde müvekkillerimizi bilgilendirebilmekte ve yönlendirebilmekteyiz.

 Mevcut dava dosyaları tarafımıza ulaştırılması halinde, dosyanın incelenmesi, sorunların tespiti sonrasında; olası sonuçlar, alınması gereken önlemler, yapılması gerekenler konusunda müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve önerilerde bulunmaktayız.

 Belge ve Sözleşmelerin hazırlanması, ihbarname ve ihtarnamelerin düzenlenmesi hukuki danışmanlık hizmetlerimiz kapsamındadır..