Müşteri Hattı 05061617262
Sözleşmeler Hukuku

Demirci Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize Sözleşmeler Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

  Kiralamayı içeren her türlü sözleşmenin hazırlanması

  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından önce kontrol edilerek aleyhe olabilecek hususlarda uyarılarda bulunulması

  Değişen yasal mevzuat ve güncel Yargıtay kararlarına göre sözleşmelerin revize edilmesi

  Mücbir hal sebebiyle ifa güçlüğü meydana gelen hallerde sözleşme hükümlerinin yeni hal ve koşullara uyarlanması

  Her türlü sözleşmenin baştan sona tanzim edilerek imza aşamasına uygun hale getirilmesi