Müşteri Hattı 05061617262
Miras Hukuku

Demirci Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize Miras Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

  Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması

  Mirasçılık belgesinin iptali davaları

  Mirasın reddi davaları

  Mirasçıdan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları

  Saklı paya ilişkin tenkis davaları

  Vasiyetnamelerin düzenlenmesi

  Vasiyetnamenin iptali davaları

  Mirasın tespiti davaları

  Miras intikal işlemlerinin yapılması

  Elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete geçilmesine ilişkin sürecin yürütülmesi