Müşteri Hattı 05061617262
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Demirci Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

 İşçi yönünden;

  İş akdinin feshine yönelik ihtarnamelerin hazırlanması

  İşçilik alacaklarına yönelik davaların açılması ve sürecin yürütülmesi

  İş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları

  İşe iade davaları

  Sigortalılığın tespitine ilişkin davalar

 İşveren yönünden;

  İş yeri personel yönetmeliklerinin hazırlanması

  İş sözleşmelerinin hazırlanması

  İş Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü dava sürecinin yürütülmesi

  Arabuluculuk müzakerelerinin yürütülmesi