Müşteri Hattı 05061617262
İnşaat Hukuku

Demirci Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İnşaat Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

  Kentsel dönüşüm ile ilgili kararların alınacağı apartman yönetimi toplantıları için Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun toplantı çağrı ve karar tutanaklarının hazırlanması

  Riskli yapı ve riskli alan tespitine ilişkin davaların açılması

  Kentsel dönüşüme tabi tutulacak taşınmazlarda ikamet eden kat maliklerinin kira yardımından faydalanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne yapılacak başvurular

  Kentsel dönüşümle ilgili kararların alınacağı apartman yönetimi toplantılarına katılmayan kat maliklerine ihtarname gönderilmesi

  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması

  İnşaat firmalarına 6306 sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilgili ticari danışmanlık

  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve belediyelerde takip edilecek iş ve işlemler