Müşteri Hattı 05061617262
İdare Hukuku

Demirci Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İdare Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

  Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline yönelik davalar

  İdarenin sorumluluğundan doğan tam yargı davaları

  İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve sürecin takibi

  İmar Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıkların çözümü

  Kamulaştırmadan ve haksız el atmadan doğan davalar

  Devlet memurlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin 657 sayılı Kanun’dan doğan davalar