Müşteri Hattı 05061617262
İcra Ve İflas Hukuku

Demirci Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İcra-İflas Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

  Kambiyo senetlerine özgü icra takip işlemlerinin yapılması

  İlamlı ve ilamsız icra takibi başlatılması

  İpoteğin iptali davaları

  Kira alacağının ödenmemesinden dolayı haciz ve tahliye talepli icra takip işlemleri

  İflas yolu ile takip işlemleri ve iflas davaları

  İcra takibine itiraz ve ödeme emrinin iptali işlemleri

  İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit davaları

  Usulsüz tebligata itiraz işlemleri